ÀREES D'ACTUACIÓ
 
PERSONA I DEMOCRÀCIA - JOAQUIM XICOY situa com a eixos de la seva actuació:
 
1.   La contribució al prestigi i credibilitat de la política i dels polítics basada en valors, actituds i compromís ètic. Situar la preocupació per la política i els afers públics des de una perspectiva atractiva, interessant i necessària.
 
2.   L'estímul de la participació de les persones en un nou marc d'activitat política i institucional i de la modernització de les estructures i els mecanismes de participació. Aquest eix es proposa atraure aquestes persones cap tres graus d'aproximació: la aportació, la participació i el compromís amb la resolució de les qüestions que afecten la vida col·lectiva.
 
3.   La formació de líders socials i polítics.
 
4.   La dinamització i revitalització de la participació del teixit social en els afers comunitaris i en la validació i perfeccionament del model social.
 
5.   La reflexió i el debat a l'entorn dels valors i els objectius que informen i regeixen la agenda social, cultural i política i que conformen el model social. Aquesta actuació esdevé crucial en un mon afectat per profunds canvis socials i un complex procés cultural que marca la fi d'una època i l' incertesa per la nova que emergeix.
 
 
 
© Persona i Democràcia