MEMBRES
 
President
 
  Jordi Sales i Coderch
       Titular de Filosofia Teorètica i Pràctica
       Rector de la Universitat Catalana d'Estiu.
 
Vice Presidents
 
  Jordi Miró i Meix
       Llicenciat en Dret
       Funcionari
 
  Carles Puigdomènech i Cantó
       Advocat i Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia
       Diputat del Parlament a la VI i VII legislatura per CiU
       President de l'Associació El Matí
 
Secretàri
 
  Manuel Romero i Colomé
 
 
 
© Persona i Democràcia